Vores rådgivning er baseret på specialiseret viden indenfor det socialfaglige – og sundhedsfaglige felt. Vi kombinerer sundhedsfaglige og beskæftigelsesfaglige metoder til at skabe empowerment ift. kandidatens arbejdsmarkedsperspektiv.

Vi har en klar beskæftigelsesrettet tilgang, hvor vi understøtter og dokumenterer progression af kandidatens faglige sociale kompetencer.

Vi tror på at det nære og tætte samarbejde med virksomheder og kandidater, skaber de bedste progressionsresultater henimod det ordinære arbejdsmarked.

Vi har et stort virksomhedsnetværk og er ofte at finde “ude i marken”.